میز تلویزیون مدرن و جایگاه آن در خانه های امروزی

میز تلویزیون مدرن

منظور از میز ال سی دی مدرن چیست و چرا از واژه مدرن استفاده می کنیم؟در واقع مدرنیسم یک سبک معماری ست با شعار less is moreبه این معنا که کمترین تزیینات هم به نوعی زیاد است.اگر در اینترنت یک سرچ ساده بزنیم تصاویر زیادی از ساختمان ها و ویلا هایی خواهیم دید که بسیار […]